ZATEPLENÍ STROPŮ A PŮDNÍCH PROSTOR

  • Jedná se o nejčastěji zateplovanou konstrukci foukanou izolací
  • Není to nikterak složité na aplikaci
  • Stačí pouze správné nastavení stroje a vyznačení výšky foukání izolace nadřevěné konstrukci.
  • Objemová hmotnost od 12 kg/m3, lambda 0,045 W/m2/K
  • Objemová hmotnost do 16,6 Kg/m3, s lambda 0,039 W/m2/K

Lambda je součinitel tepelné vodivosti. Vypovídá o kvalitě tepelně izolačních schopnostech materiálů.

Čím je hodnota Lambdy nižší ,tím materiál lépe tepelně izoluje

Značí se λ a udává se W/m/K

Tloušťka izolace v (m) / lambdou = R

R je tepelný odpor konstrukce, Udává se v m2/K/W

1/R = U, U je součinitel prostupu tepla konstrukcí. Udává se W/m2/K. Hodnota U je vztažená k normě 730540-2

KONTAKTUJTE NÁS