DOTACE

Nečekejte a zateplujte - dotaci NZÚ light lze získat i zpětně


KOMU JE NZÚ light URČENA?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022.

Zájemci o zateplení si mohou požádat až o 120 tisíc korun.

Zateplete s námi strop, střechu nebo podlahu. Finanční prostředky lze získat zálohově a na realizaci úsporných opatření pak máte celý rok. 

Seznam poradců:

Závazné pokyny pro žadatele:

HELZO a Nová zelená úsporám Light:

  • zateplení střechy (ploché/šikmé/šikmé včetně stropu)

kompletní opatření 120 000 Kč

min. tloušťka tepelné izolace 300 mm zateplení celé konstrukce, která je na styku s vytápěným prostorem domu (pokud je to technicky možné a účelné); nelze žádat současně o dotaci na zateplení stropu i střechy

  • zateplení stropu pod půdou

kompletní opatření 50 000 Kč

min. tloušťka tepelné izolace 300 mm zateplení celé konstrukce, která je na styku s vytápěným prostorem domu (pokud je to technicky možné a účelné); nelze žádat současně o dotaci na zateplení stropu i střechy

  • zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem

kompletní opatření 60 000 Kč

min. tloušťka tepelné izolace 120 mm zateplení celé konstrukce, která je na styku s vytápěným prostorem domu (pokud je to technicky možné a účelné); nelze žádat současně o dotaci na zateplení stropu i střechy